Hijdeporc BV is actief in de varkenshouderij.  Wij adviseren varkenshouders en slachterijen m.b.t. dierenwelzijn en kwaliteitsconcepten.

Ketenregie kwaliteitsconcepten:

     Wij zijn ketenregisseur Beter leven Keur varkens 1*

   Voor de Tönnies Fleisch locatie te Sögel zijn wij verantwoordelijk voor het Weidemark Welfare Program UK-approved.

  Wij zijn gecertificeerd auditor varkens voor Marks & Spencer.

Uitgebreid Slachtlijn Onderzoek (USO):

Reglmatig organiseren wij in opdracht van varkenshouders, voerfabrikanten, dierenartsen of farmaceutische bedrijven onderzoek aan de slachtlijn.

Hiermee is een vrij nauwkeurig beeld te krijgen in welke mate de organen, met name longen en lever zijn aangetast  (MADEC-methode).

Met onze uitgebreide rapportage kan een gespecialiseerde dierenarts een veel nauwkeuriger diagnose stellen.

Analyse slachtdata:

Ook voor analyses van slachtdata van varkens en het door-rekenen van bedrijfsgegevens kunt u bij ons terecht.

Door o.a. het optimale aflevergewicht te bepalen, is er veel opbrengstderving te voorkomen.


Middels de participatie in www.Animal-Life-Plus.com werken we aan de implementatie van pro-biotische toepassingen in de veehouderij.

Doel is om vermindering van stof, geur en ammoniak-vorming in de stallen te bewerkstelligen. Dit heeft direct een positieve invloed op het welzijn van mens en dier in de stal.

“Dit project is mede gefinancierd door provincie Gelderland en POP3 vanuit ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland ”

resultaten van praktijkproeven